Grupy Jezior

Jeziora z Grupy I udostępnione do wędkowania:
– w sezonie letnim z brzegu od 01.04. do 30.11.
– w sezonie letnim z łodzi od 01.06. do 15.11. (połów w maju możliwy za dopłatą)
– w sezonie zimowym z lodu od 01.01. do 31.03 i od 01.12. do 31.12.

-w sezonie zimowym z łodzi jezioro Drawsko w okresie 01.01 do 28.02

Dla Grupy I oraz II wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie z  kalendarzem (wędkowanie w nocy jest zabronione!).

GRUPA I

Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha Udostępnione
Z brzegu i spod lodu Z łodzi
1. Czaplino Czaplinek 112  x  x
2. Drawsko -„- 1.782  x  x
3. Krosino -„- 192  x  x
4. Machliny M. -„- 29  x
5. Mątlino -„- 24  x
6. Niewilno -„- 171  x
7. Piasecznik W -„- 49  x
8. Plagowskie -„- 65  x  x
9. Rzepowo -„- 39  x
10. Szepc -„- 45  x
11. Żerdno -„- 198  x  x
12. Czochryńskie Borne Sulinowo 17  x
13. Długie k. Liszkowa -„- 99  x
14. Jeziorno -„- 22  x
15. Komorze -„- 397  x  x
16. Lubicko W. -„- 168  x  x
17. Materskie -„- 14  x
18. Pile -„- 1.042  x  x
19. Rakowo -„- 18  x
20. Strzeszyno -„- 65 x
RAZEM 4.550  3.957

Rodzaje obowiązujących opłat:

 1. sezon letni dwie wędki zwykłe z brzegu na jedno dowolnie wybrane jezioro z grupy I;
 2. sezon letni z łodzi na jedno dowolnie wybrane jezioro z grupy I;
 3. sezon letni z brzegu na dwie wędki zwykłe – pakiet 20 jezior z grupy I;
 4. sezon letni z łodzi – pakiet na 20 jezior (spinning z brzegu, 8 jezior z łodzi (wyszczególnionych w tabeli grupy I); wędkowanie z łodzi na jeziorach grupy I udostępnionych w pakiecie do wędkowania wyłącznie z brzegu wymaga dodatkowej opłaty w wysokości różnicy między opłatą na jedno jezioro z grupy I z łodzi a opłatą na jedno jezioro z brzegu;
 5. okresowe 14 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 6. okresowe 7 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 7. okresowo 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 8. sezon zimowy – wędkowanie jedną wędką spod lodu na jednym jeziorze
 9. sezon zimowy  z łodzi na jeziorze Drawsko

GRUPA II

Sezon połowowy oraz zasady wędkowania takie same jak dla grupy I

Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha
1. Długie k. Kołomątu Czaplinek 45
2. Kortkowo -„- 16
3. Machliny Duże -„- 46
4. Maniak -„- 5
5. Sikory Duże -„- 13
6. Sikory Małe -„- 5
7. Brody Borne Sulinowo 72
8. Kocie -„- 45
9. Lubicko Małe -„- 8
10. Łąkie -„- 19
11. Okrągłe Piławskie -„- 6
12. Piławskie Małe -„- 4
13. Kaczory Duże Wierzchowo 28
14. Prężno (Kaczory Małe) -„- 6
 RAZEM 320

Rodzaje obowiązujących opłat:

 1. sezon letni z brzegu na jedno jezioro;
 2. sezon letni z łodzi na jedno jezioro;
 3. okresowe 14 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 4. okresowe 7 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro;
 5. okresowe 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
 6. sezon zimowy – wędkowanie 1 wędką spod lodu na jednym jeziorze.

Istnieje również możliwość wykupienia zezwolenia na wędkowanie w okresie letnim i zimowym na wszystkich jeziorach grup I i II. 

Rodzaje obowiązujących opłat:

 1. sezon letni – 2 wędki zwykłe z brzegu na wszystkie jeziora grup I i II;
 2. sezon letni – spinning z łodzi na wszystkie jeziora grup I i II ;
 3. sezon zimowy – 1 wędka spod lodu na jeziorach grup I i II.

GRUPA III –

 1. Jeziora udostępnione do wędkowania z brzegu i lodu przez cały rok kalendarzowy i całą dobę;
 2. z łodzi od 1.05 do 15.11.
Lp. Nazwa jeziora Gmina Pow. ha
1. Dębno -„- 56
2. Koprzywno Barwice 24
3. Ciemniak Czaplinek 9
4. Kaleńsko -„- 115
5. Krzemienko -„- 19
6. Krzemno Duże -„- 145
7. Łęka (Wysokie Pole) -„- 40
 RAZEM 407
 1.  z opłat zwolnieni są członkowie Okręgu PZW w Koszalinie, którzy opłacili składkę członkowską i okręgową na wody nizinne lub górskie w Okręgu na dany rok kalendarzowy. Zwolnienie z opłat nie obejmuje wędkarzy z innych okręgów PZW (nawet posiadających umowę z okręgiem koszalińskim na wzajemne udostępnienie wód do wędkowania);
 2. wędkarze niezrzeszeni lub należący do innych okręgów PZW wnoszą następujące rodzaje opłat;
 • całoroczne na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi;
 • całoroczne na całą grupę III z brzegu i od 1.05 do 15.11. z łodzi;
 • okresowe 14 dniowe na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi;
 • okresowe 3 dniowe na jedno jezioro z brzegu lub z łodzi.

      3.opłata roczna obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu   w      okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej

GRUPA IV 

Jezioro Młotowo (Młyńskie) –  Jez. wyłączone z wędkowania w okresie zimowym.

rodzaje opłat: sezonowe z brzegu lub z łodzi; okresowe 14 dniowe z brzegu lub łodzi;         okresowe 3 dniowe z brzegu lub łodzi.

GRUPA V – Wody wyłączone z wędkowania:

 • jezioro Prosino (rezerwat przyrody)
 • rzeka Drawa na odcinku od mostu drogowego na szosie Kluczewo-Stare Gonne do mostu na drodze Siemczyno-Złocieniec.
 • rzeka Piława od źródeł do mostu drogowego w miejscowości Starowice.
 • pozostałe cieki wpływające i wypływające z jezior:
  • obwodu rybackiego jeziora Pile na rzece Piława – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Niewilno (Niewlino)w zlewni rzeki Piława – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Machliny Duże na rzece Dobrzyca – Nr 1
  • obwodu rybackiego jeziora Drawsko na rzece Drawa – Nr 2
  • obwodu rybackiego jeziora Dębno na rzece Parsęta – Nr 8

 

Reklama