Informator

Informator o zasadach wykonywania amatorskiego  połowu ryb na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2022 rok.

Działając na podstawie: ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r  (Dz. U.  poz 2168  2019 r.) ustala się następujące zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez „Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku” Spółka z o.o.

1. Ze względu na sposób gospodarowania wody użytkowane przez Spółkę dzieli się na pięć grup.

2. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na jeziorach grupy: I- IV , wody grupy  V są wyłączone z wędkowania.

3. Za wędkowanie ustala się opłaty zróżnicowane w zależności od:
– udostępnionych wód (jedno jezioro, grupa I, grupa I + II ,     jedno jezioro z grupy III i IV, jeziora grupy III);
– okresu udostępnienia dla I , II i IV grupy – sezon letni, 14 dni, 7 dni, 3 dni, dla grupy I i II sezon zimowy z lodu, sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko;
– okresu udostępnienia dla III grupy – rok kalendarzowy, 14 dni, 3 dni;
– sposobu oraz rodzaju wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu).

4. Zezwolenie na wędkowanie z brzegu obejmuje połów ryb przy pomocy 2 wędek zwykłych z brzegu.

5. Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:
– połów spiningiem z łodzi lub
– połów spiningiem z brzegu lub
– połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub
– połów 2 wędkami zwykłymi z brzegu.

6. Zezwolenie na wędkowanie z lodu obejmuje połów jedną wędką spod lodu. W przypadku braku pokrywy lodowej w sezonie zimowym upoważnia do połowu 2 wędkami zwykłymi z brzegu na wodach, na które wystawione jest zezwolenie zimowe.

7. Zezwolenie na wędkowanie z łodzi na jednym jeziorze nie upoważnia do wędkowania z brzegu na innych jeziorach.

8. Podstawą do wykupienia zezwolenia jest posiadanie KARTY WĘDKARSKIEJ. Z obowiązku posiadania Karty Wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy a dokumentem upoważniającym do nabycia zezwolenia na wędkowanie jest zagraniczny paszport , dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

9. Stacjonowanie łodzi wędkarskich może odbywać się jedynie za zgodą Spółki i w miejscach ściśle określonych.

10. Na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Sp. z o.o. zabrania się podnoszenia jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O podejrzanym sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką lub Spółkę.

11. Na wszystkich wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.  zabrania się łowienia przy pomocy przynęty holowanej za łodzią.

12. W związku z planami ochrony Przyrody (Natura 2000) na jeziorach grupy III zabrania się nęcenia ryb.

13. Utrzymuje się opłaty ulgowe dla: emerytów, rencistów i uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka przysługuje na połowy 2 wędkami zwykłymi z brzegu na wybranym jeziorze z grupy I lub II.

14. Dzieci do lat 14 mogą wędkować jedną wędką zwykłą z brzegu jedynie pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską w ramach jej ważnego zezwolenie na wędkowanie na danym jeziorze. Dzieci  te są zwolnione z wnoszenia opłaty za zezwolenie.

15. Obcokrajowcy wnoszą równowartość złotówkową podanych w EURO opłat (przeliczenie z Euro wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty.

16. Zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb zostały określone w:
(a) ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U poz 652 z 13 maja 2015 r.)
(b)Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 18.10.2018 r poz. 2003)
(c) ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Sp. z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW

17. Zawarte w niniejszym informatorze dane stanowią uzupełnienie warunków zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.