Opłaty

Informator oraz wykaz opłat za zezwolenia na sportowy połów ryb w jeziorach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. na 2019 rok.

1. Opłaty na jeziora grupy I lub II

Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy I lub II  Jeziora Grupy I
Cały sezon 14  dni 7  dni 3  dni cały sezon
2 wędki z brzegu 82  zł 52 zł 36  zł 26  zł 148  zł
spinning z łodzi 143  zł 88  zł 62  zł 41  zł 200  zł
 • sezon z brzegu od 01.04. do 30.11
 • sezon z łodzi od 01.06. do 15.11. (w gminie Czaplinek tylko na j. Drawsko  można używać silników spalinowych. Na całym jeziorze dopuszcza się używanie statków o napędzie mechanicznym do 5 kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art 20 ustawy o rybactwie  śródlądowym i używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października)

2. Opłaty na jeziora  grupy I + grupy II 

Rodzaj zezwolenia Cały sezon
2 wędki z brzegu – 34 jezior 200  zł
spinning z łodzi – 34 jezior 345  zł
 •  sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 •  sezon z łodzi od 1.06 do 15.11.

3. Opłaty na  jeziora Grupy III

Rodzaj zezwolenia Jedno wybrane jezioro z grupy III 7 jezior grupy III
Cały rok 14 dni 7 dni        3 dni cały rok
2 wędki z brzegu 88  zł   54  zł 4o zł        33  zł 153  zł
spinning z łodzi 148  zł   88  zł 65 zł        50  zł 210  zł
 •   sezon letni z brzegu, lodu – rok kalendarzowy
 •  sezon z łodzi od 1.05 do 15.11.
 •  z opłat zwolnieni są członkowie  Okręgu PZW w Koszalinie, którzy  opłacili składkę  członkowską PZW i okręgową na wody nizinne lub górskie  w  Okręgu na dany rok     kalendarzowy;
 • opłata obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie                    występowania bezpiecznej pokrywy lodowej

4. Opłaty na jezioro Młotowo (Młyńskie). 

Rodzaj zezwolenia Cały sezon 14 dni 3 dni
2 wędki z brzegu  88 54 33
spinning z łodzi 148 88 50
 1. sezon letni z brzegu – od 01.04. do 30.11.
 2. sezon z łodzi – od 1.06. do 15.11.
 3. w sezonie zimowym jezioro nieudostępnione do wędkowania

5. Opłaty za połowy kuszą na jeziorach: Czochryńskie, Jeziorno, Kortkowo (sezon na połowy kuszą – od 16.05 do 14.10)

Pakiet 3 jeziora Jedno wybrane jezioro
cały sezon 14  dni 3  dni 1  dzień
145  zł 83  zł 48  zł 21  zł

6. Opłaty dla cudzoziemców na jeziora grupy I i II z łodzi.

Opłatę należy wnieść jako równowartość złotówkową podanych niżej opłat w Euro (przelicznik będzie brany według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania opłaty)

Cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni
85  Euro 38  Euro 26  Euro 13  Euro
 • sezon letni z  brzegu   –   01.04   – 30.11
 • sezon letni z łodzi        –  01.05   – 15.11

Opłaty za wędkowanie w  jeziorach grupy III i j. Młotowo, oraz okres zimowy grup I i II wg ogólnego cennika.

7. Sezon zimowy trwa 01.01 do 31.03 i od 01.12. do 31.12.)

Zezwolenie na wędkowanie spod lodu obejmuje:
1. jedno wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II – opłata 45 zł
2. wszystkie jeziora z GRUPY I oraz z GRUPY II – opłata 90 zł
W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej, zezwolenie upoważnia do wędkowania 2 wędkami zwykłymi z brzegu, w jeziorach i okresach, na które zostało wystawione zezwolenie zimowe.

8. Sezon zimowy z łodzi na jeziorze Drawsko trwa od 01.01 do 28.02. – opłata 150 zł.

           Zezwolenie na wędkowanie z łodzi obejmuje:  połów spinningiem z łodzi lub z brzegu lub połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi lub z brzegu. W przypadku wystąpienia bezpiecznej pokrywy lodowej zezwolenie upoważnia do wędkowania 1 wędką spod lodu w jeziorze Drawsko w okresie, na który zostało wystawione zezwolenie. 

Uwaga : W stosunku do zezwoleń obowiązujących w innych okresach roku  obowiązują następujące ograniczenia wynikające z przepisów prawa:

1. Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 652 z 13 maja 2015 r.): Art 8.1.12 w brzmieniu – zabrania się połowu ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem. Ograniczenie to jest o tyle istotne, że większość kłusujących w zimie na wodzie wędkarzy łowiła w ten zabroniony sposób.

2. Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: § 4 pkt 7 – zakaz używania silników o napędzie mechanicznym na jeziorze Drawsko w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia. Dla wędkarzy nie posiadających silników elektrycznych może to powodować zagrożenie przy często wzmagających się niespodziewanie zimowych wiatrach.

9. Opłaty zniżkowe :

przysługują emerytom, rencistom oraz uczącej się młodzieży (niepracującej). Zniżka dotyczy  zezwolenia na każde dowolnie  wybrane jezioro z GRUPY I lub GRUPY II na wędkowanie  z brzegu i wynosi:

– opłata w sezonie letnim (od 01.04 do 30.11)- 2 wędki zwykłe        –  41 zł
– opłata w sezonie zimowym (od01.01 do 31.03 i od 01.12 do 31.12) – 25 zł

Nie ma zniżek na grupy jezior i na wędkowanie z łodzi.

10. Dopłata do zezwoleń na wcześniejsze wędkowanie z łodzi w maju wynosi 45 zł     (na każde dowolnie wybrane   jezioro z GRUPY I lub GRUPY II ) bez względu na okres, na który zezwolenie zostało wystawione. Sama dopłata nie upoważnia do wędkowania

Opłaty można wnosić: bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 14 w dni robocze w godz 7 – 15  lub dokonując wpłaty na konto „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o.

Rachunek bankowy: 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
(Pomorski Bank Spółdzielczy, O/ w Czaplinku)

UWAGA WPŁACAJĄCY NA KONTO!
Wpłata na konto za zezwolenie wymaga podania na odcinkach dla wpłacającego i Spółki poniższych danych :
1. Nazwisko i imię wędkującego;
2. Seria i numer Karty Wędkarskiej;
3. Nazwa:  jeziora – w opłatach na jedno jezioro (całosezonowych lub okresowych)                                grupy jezior – w opłatach całosezonowych na poszczególne grupy;
4. Rodzaj wędkowania (z brzegu, z łodzi, spod lodu);
5. Okres wędkowania (sezon letni, sezon zimowy, 14  dni,  7 dni,  3 dni);
w przypadku zezwoleń okresowych (14 dni, 7 dni, 3 dni) należy podać datę od dnia obowiązywania zezwolenia do dnia zakończenia go z zachowaniem ciągłości.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wpłacający na konto muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wpłaty (zawierające powyższe dane) oraz wydruk poniższego tekstu:

„1. Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
a/ ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. poz. 652 z 13 maja 2015 r.
b/ rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz. U. Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)
c/ ponadto przy połowach na wodach „Gospodarstwa Rybackiego w Czaplinku” Spółka z o.o. obowiązują limity połowowe zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW.”

Brak powyższych danych na potwierdzeniu wpłaty oraz brak wydruku powyższego tekstu powoduje, że nie będą one honorowane jako zezwolenie na połów ryb. Zastrzeżenie to dotyczy również innego niż w wykazach, podziału na grupy jezior, oraz okresy połowowe.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (D.U poz. 1510 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) ulegają zmianie okresy ochronne następujących ryb:

1. suma (Siluris glanis) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja

2. szczupaka (Esox lucius) od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia

3. węgorza (Anguilla anguilla L.) od 1 grudnia do 31 marca 

Pozostałe informacje zamieszczone są w zakładce Zezwolenia (informator i wykaz jezior)

Reklamy